Centrum stavebních služeb

Projekt Centrum stavebních služeb ukazuje stavebníkům (investorům) cestu, jak nejlépe zrealizovat svůj stavební záměr. Nemusíte si lámat hlavu, kde sehnat pozemek, kdo zpracuje projektovou dokumentaci, kdo stavbu postaví. To vše je úkol Centra stavebních služeb. Cílem projektu je poskytnout zákazníkům co nejširší nabídku služeb ve všech oblastech, které se stavbou souvisejí - poradenství v realitní a inženýrské činnosti, projektování, příprava a realizace staveb, financování investičních záměrů a podobně. Firmy působící v rámci Centra stavebních služeb jsou jednotlivé právnické, resp.fyzické osoby, podnikající zcela samostatně, nejedná se o žádné sdružení s právní subjektivitou. Spolupůsobení v projektu CSS je pouze výsledkem dlouhodobé spolupráce a standardních obchodních vztahů mezi těmito subjekty.

Poskytované služby

V rámci Centra stavebních služeb jsou poskytovány služby především v těchto oblastech:

  • Realitní činnost
  • Architektonicko-dispoziční řešení stavby
  • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Poradenská činnost v oblasti použití stavebních materiálů a technologií
  • Poradenská činnost při regeneracích panelových domů a sídlišť
  • Poradenská činnost v oblasti financování staveb

Nemalou pomocí pro stavebníka je i možnost využití databáze stavebních materiálů, technologií a služeb. Stavebník tak nejen získá detailnější přehled, ale má usnadněno i rozhodování, kterou technologii použít, jaký materiál je pro daný účelnější a kdo je nejvhodnější dodavatel.

Kvalita prováděného díla, doba jeho realizace i jeho cena závisí na rychlé dostupnosti přesných informací. Právě tyto informace dokáže Centrum stavebních služeb díky své komplexnosti zajistit a použít ve prospěch stavebníka.

Spolusoučásti Centra stavebních služeb
Stavební společnost Karviná a.s.
provozovna společnosti v Petrovicích u Karviné

SSKA - Stavební společnost Karviná, a. s. již více než 25 let vytváří významné technické a užitné hodnoty v oblasti stavebnictví. Jsme progresivní stavební firma s pevným postavením na trhu Moravskoslezského kraje. Abychom uspokojili přání a požadavky našich klientů v co nejširší míře, využíváme v oblasti stavebnictví nové trendy a zavádíme inovativní technologie.

Vše realizujeme na jednom místě v Centru stavebních služeb v Petrovicích u Karviné, které je svou koncepcí a přístupem k zákazníkovi ojedinělou institucí v našem regionu.