Developerský projekt Černý les je jedinečný projekt v regionu. Hlavním cílem projektu je poskytnout lidem nové místo k bydlení ve městě Karviná. Jedná se o prodej rozlehlých parcel v lokalitě plné zeleně pro individuální bydlení s vybudovanými inženýrskými sítěmi a přístupovou komunikací.

Projekt Černý les spadá pod městskou část Karviná – Ráj. Lokalita tak zajišťuje klidné bydlení, které umožňuje standardní výhody města. Lokalita je velmi dobře dostupná - automobilová i městská doprava vás dostane do centra přibližně do 10 minut. Autobusová zastávka (Ráj, Pod lesem) je do 5 minut od lokality.

Developerský projekt Černý les

Aktuality

 • Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva

  Společnost SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s., IČ 483 93 835, se sídlem Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3059 (dále jen „Nástupnická společnost“)
  a
  společnost SSKA-Reality, s.r.o., IČ 268 21 117, se sídlem U Mateřské školy 373/5, Ráj, 734 01 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25820 (dále jen „Zanikající společnost“)
  společně dále též „zúčastněné osoby“

  tímto oznamují podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), že do sbírky listin Krajského soudu v Ostravě pro spisovou značku B 3059 a C 25820 byl uložen projekt fúze sloučením zúčastněných osob.

  Současně zúčastněné osoby upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí sloučením (dále jen „fúze“), a to zejména, že věřitelé zúčastněných osob, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a osobami zúčastněnými na fúzi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na fúzi neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolventního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

  Žádná ze zúčastněných osob nevydala vyměnitelné či prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry než akcie, s nimiž by byla spojena zvláštní práva ve smyslu ustanovení §§ 37 a 38 zákona o přeměnách, a proto se neuvádí skutečnosti podle těchto ustanovení týkající se takových cenných papírů. Veškeré vklady do základního kapitálu obou zúčastněných osob byly splaceny. Ustanovení § 39 zákona o přeměnách se proto nepoužije.

  SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. ( www.sska.cz) SSKA-Reality, s.r.o. (www.sskareality.cz)

 • Náš developerský projekt se pomalu blíží ke konci.
  Náš developerský projekt se pomalu blíží ke konci. Celá lokalita v Černém lese se začíná plnit novostavbami. Jsme rádi, že všichni obyvatelé této lokality jsou spokojeni a splnili si sen o bydlení ve svém rodinném domě.
  Ke koupi již nabízíme pouze novostavbu rodinného domu 4+kk s pozemkem o výměře 1585m2, který můžete shlédnout ve vizualizaci na našich webových stránkách Černého lesa. Případní zájemci ještě stále mohou ovlivnit vnitřní interiér domu. Zveme Vás na nezávaznou prohlídku rodinného domu a rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Tel. kontakty 724 039 260, 602 532 539.
 • Poslední pozemky v lokalitě Černý les
  Upozorňujeme všechny případné zájemce o koupi pozemků v lokalitě Černý les, že zbývají pouze poslední dva pozemky č. 21 a č.2 a pozemek č.1 včetně rodinného domu. Dokončení výstavby rodinného domu předpokládáme na podzim roku 2019.
Stavební společnost Karviná a.s.
provozovna společnosti v Petrovicích u Karviné

SSKA - Stavební společnost Karviná, a. s. již více než 25 let vytváří významné technické a užitné hodnoty v oblasti stavebnictví. Jsme progresivní stavební firma s pevným postavením na trhu Moravskoslezského kraje. Abychom uspokojili přání a požadavky našich klientů v co nejširší míře, využíváme v oblasti stavebnictví nové trendy a zavádíme inovativní technologie.

Vše realizujeme na jednom místě v Centru stavebních služeb v Petrovicích u Karviné, které je svou koncepcí a přístupem k zákazníkovi ojedinělou institucí v našem regionu.